Vanaf 2015 ligt de focus van Stichting To-Mpower op het thema vermoeidheid. Op 3 augustus 2020 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden vanwege de focus op dit thema. Op 7 september 2020 heeft de Stichting de ANBI-status gekregen

Wie kent het niet, het gevoel bekaf te zijn en te verlangen naar rust. Na extra overwerk, na het doen van examens of het huis schilderen, logisch dat je moe bent. Mensen begrijpen dat je moe bent, 'doe rustig aan hoor!' is de goedbedoelde raad.

Maar hier wringt nou juist de schoen: we begrijpen het prima, als de oorzaak, maar duidelijk is en je je voor kan stellen dat je van zoiets moe wordt. Hoe anders wordt het, als je er prima uitziet en er zo op het oog geen oorzaak is waardoor je moe zou moeten zijn. En niet een beetje, maar zo moe dat het echt niet meer gaat. Het leidt vaak tot ongeloof en onbegrip.

Mensen met hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte, mensen die schade hebben opgelopen door intensieve chemotherapie, mensen die altijd een tandje harder moeten, omdat zij minder zien of horen. Voor deze mensen is onze maatschappij en ons levensritme doodvermoeiend. Onze maatschappij is niet ingericht voor deze problematiek. Meerdere pauzes tijdens werk is immers gek en lastig, geen muziek in de winkelcentra saai. Het dagelijks leven is prikkelrijk en vergt veel van mensen.

Goede voorbeelden zijn er gelukkig ook. Projecten waarin mensen aan aangepast werk worden geholpen zijn hiervan een voorbeeld. Dat is mooi, maar hoe fijn zou het zijn als de aanpak van deze problematiek niet langer een project is? Als de problematiek gewoon geen problematiek meer is? Omdat iedereen als vanzelfsprekend een eigen plekje heeft in de maatschappij, los van de mogelijkheden en beperkingen die mensen hebben? En wij gewoon rekening met elkaar houden.

Je kunt het luchtfietserij noemen, of onmogelijk, maar toch willen we deze gedachte vasthouden. Het vergt een ander denken, namelijk in mogelijkheden.

Stichting To-Mpower versterkt de positie van patiënten die te maken hebben met chronische vermoeidheid als gevolg van verschillende aandoeningen. De Stichting genereert aandacht voor het probleem én voor de behandelmethoden die toegepast worden bij de diverse aandoeningen. Deze behandelmethoden komen hierdoor breed beschikbaar voor alle patiënten die te maken hebben met chronische vermoeidheid.