Vermoeidheid

Vanaf 2015 ligt de focus van Stichting To-Mpower op het thema Vermoeidheid
Wie kent het niet, het gevoel bekaf te zijn en te verlangen naar rust. Na extra overwerk, na het doen
van examens of het huis schilderen, logisch dat je moe bent. Mensen begrijpen dat je moe bent, 'doe
rustig aan hoor!'is de goedbedoelde raad.
Maar hier wringt nou juist de schoen: we begrijpen het prima, als de oorzaak maar duidelijk is en je je
voor kan stellen dat je van zoiets moe wordt. Hoe anders wordt het, als je er prima uitziet en er zo op
het oog geen oorzaak is waardoor je moe zou moeten zijn. En niet een beetje, maar zo moe dat het
echt niet meer gaat. Het leidt vaak tot ongeloof en onbegrip.
Mensen met hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte, mensen die schade hebben
opgelopen door intensieve chemotherapie, mensen die altijd een tandje harder moeten omdat zij
minder zien of horen. Voor deze mensen is onze maatschappij en ons levensritme doodvermoeiend.
Onze maatschappij is niet ingericht voor deze problematiek. Meerdere pauzes tijdens werk is immers
gek en lastig, geen muziek in de winkelcentra saai. Het dagelijks leven is prikkelrijk en vergt veel van
mensen.
Goede voorbeelden zijn er gelukkig ook. Projecten waarin mensen aan aangepast werk worden
geholpen zijn hiervan een voorbeeld. Dat is mooi maar hoe fijn zou het zijn als de aanpak van deze
problematiek niet langer een project is? Als de problematiek gewoon geen problematiek meer is?
Omdat iedereen als vanzelfsprekend een eigen plekje heeft in de maatschappij, los van de
mogelijkheden en beperkingen die mensen hebben? En wij gewoon rekening met elkaar houden.
U kunt het luchtfietserij noemen, of onmogelijk, maar toch wil ik deze gedachte niet loslaten. Het
vergt een ander denken, namelijk in mogelijkheden. De Stichting To-Mpower.nl versterkt de positie
van cliënten en heeft oog voor de potentie die deze mensen hebben. De Stichting probeert aandacht
te genereren voor vermoeidheid.

 

 

Impressie Let’s talk further about vermoeidheid 

Bekijk de impressie van de bijeenkomst en hoe we elkaar de speerpunten formuleren op YouTube